Reklamácie

Reklamačný postup:

- V prípade reklamácie Vás poprosíme vyplniť reklamačný formulár.

- V reklamačnom formulári je potrebné vyplniť nasledovné údaje:

        1. číslo faktúry

        2. zaplatenú sumu

        3. názov tovaru

        4. tel. kontakt

 

- Po vyplnení tohto formuláru nás náš systém upozorní na danú reklamáciu a my Vás budeme následne telefonicky kontaktovať.

- Po zaslaní reklamovaného tovaru k nám, Vám začne plynúť 30 – dňová reklamačná lehota, na ktorú si vyhradzujeme právo. Počas tejto lehoty Vás budeme priebežne informovať o stave Vašej reklamácie.


Reklamačný poriadok

 

Na všetok predávaný tovar, pokiaľ nie je uvedené inak, poskytujeme zákonom stanovenú záručnú dobu. Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch telefonicky na tel. čísle 0903054599. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené nesprávnym použitím. Reklamovaný tovar musí byť doručený predávajúcemu na adresu : SAMYA s.r.o. , Vinodol 11 , 95106 Vinodol spolu s písomným oznámením závady, inak bude reklamácia považovaná za neplatnú. Reklamácie posudzujeme v súlade s pokynmi výrobcu tovaru. Kupujúci musí oznámiť predávajúcemu zistené závady najneskôr do 7 dní od prevzatia tovaru. Pri reklamácii je nutné predložiť doklad o zaplatení.